top of page

יומן ויזואלי

הכל התחיל מאישה נחמדה שישבה מולי בהרצאה, שירבטה, גזרה והדביקה במחברת קטנה ויפה. מרוב שהתרכזתי בה לא שמעתי את ההרצאה, אבל יצאתי משם נחושה בדעתי לברר מה היא עשתה. ככה הכרתי את היומן הויזואלי, וכבר למחרת יצרתי יומן משלי. חצי שנה אחרי כן כבר למדתי קורס הנחייה אצל רקפת הדר, ומאז אני מעבירה סדנאות יומן ויזואלי. היומן הויזואלי הוא יומן אישי, מחברת, שבה ניתן לבטא תכנים אישיים באמצעים אמנותיים כמו קולאז', הדפס, ציור, צילום ומילים. אני אוהבת את היומן הויזואלי כי הוא נגיש, פשוט, ותמיד מזמין אותי ליצירה, הוא מאפשר לי לבטא את עצמי בהלכי רוח שונים, בנושאים יומיומיים שמעסיקים אותי ובעיקר כשנגמרות לי המילים.

bottom of page