top of page

מנדלות

לאמנות יש נטיה לתת לי מענה מדוייק למצבים השונים בהם אני נמצאת. אל המנדלה הגעתי בתקופה שבה התחלתי לצייר דימויים מעגליים. זה התחיל בזרים עגולים, בריכות עגולות, ירח, שמש וכדומה, לחילופין, ציורים שהתחילו מנקודת מרכז על הבד והמשיכו להתרחב במעגל. תוך כמה שבועות נזכרתי במנדלות שראיתי בנפאל והבנתי שזה מה שאני רוצה לצייר - מבנה שיש לו נקודת מרכז שממנה נוצר מעגל ובתוכו מתנהלת כל היצירה כשהיא משולבת באלמנטים סימטריים. כך התחיל המסע שלי לאסוף את עצמי ולהבין מה באמת אני רוצה באותה תקופה.

bottom of page