top of page

סדנה לציור מנדלות

Untitled.jpg

בסדנה נכיר את היכולות התרפואיטיות שבציור המנדלה

ונצייר ציור מדיטטיבי המאפשר יצירה מרהיבה, מתוך עולמות פנימיים, ללא צורך בידע קודם.

את המנדלות נצייר בצבעי עיפרון וצבעי מים.

השעורים יתקיימו בקתדרה לאמנות במודיעין בימי רביעי בין השעות 9.30-11.30

 שעור ראשון: מנדלה – הצורה המושלמת של הטבע

 שעור שני: נקודה טובה – משמעות נקודת המרכז במנדלה

שיעור שלישי: סודותיו של סמל המגן דוד

שעור רביעי: המנדלה כסמל הרמוני המלמד אותנו לקבל את האחר

 

 

עלות: 680 ₪ כולל חומרים

bottom of page